หน้าหลัก » คลังความรู้ » วิธีติดตั้ง Node.js สำหรับ Windows

วิธีติดตั้ง Node.js สำหรับ Windows
Node.js เป็น JavaScript runtime สร้างขึ้นบน Chrome’s V8 JavaScript engine.

วิธีติดตั้ง Node.js

1.เข้าเว็บ https://nodejs.org เพื่อดาวน์โหลดตัวติดตั้ง โดยกดปุ่มเวอร์ชัน Long Term Support (LTS) เพราะเป็นเวอร์ชันที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เลือกใช้

วิธีติดตั้ง Node.js สำหรับ Windows

2.หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแแล้ว ให้เปิดตัวติดตั้งขึ้นมาจะแสดงหน้าจอ Welcome to the Node.js Setup Wizard ให้กดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้ง Node.js สำหรับ Windows

3.จากนั้นจะแสดงหน้าจอ End-User License Agreement ให้เลือกที่ ☑ I accept the terms in the License Agreement แล้วกดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้ง Node.js สำหรับ Windows

4.จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Destination Folder ให้กดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้ง Node.js สำหรับ Windows

5.จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Custom Setup ให้กดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้ง Node.js สำหรับ Windows

6.จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Ready to install Node.js ให้กดปุ่ม Install

วิธีติดตั้ง Node.js สำหรับ Windows

7.รอโปรแกรมติดตั้งสักครู่….

วิธีติดตั้ง Node.js สำหรับ Windows

8.เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะแสดงหน้าจอ Completed the Node.js Setup Wizard ให้กดปุ่ม Finish เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้ง

วิธีติดตั้ง Node.js สำหรับ Windows

ตรวจสอบว่า Node.js ได้ถูกติดตั้งแล้ว

1.เปิดโปรแกรม CMD ขึ้นมา

2.พิมพ์คำสั่ง node -v

3.หากแสดงเวอร์ชันของ Node.js แสดงว่าพร้อมใช้งานแล้ว

วิธีติดตั้ง Node.js สำหรับ Windows