หน้าหลัก » สมัครงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ » มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 30 ส.ค. – 6 ก.ย. 2556

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 30 ส.ค. – 6 ก.ย. 2556
มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 30 ส.ค. – 6 ก.ย. 2556

รายละเอียดการรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  • ค่าตอบแทน : เดือนละ 15,960 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • ระยะเวลาการจ้าง : 3 ปี
  • วัน เวลา สถานที่รับสมัคร : สมัครออนไลน์เท่านั้นที่ www.npu.ac.th/job_online ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ค่าธรรมเนียมในการสมัคร : 100 บาท


ดาวน์โหลด