หน้าหลัก » ภาษาซี พลัส พลัส (C++) » โค้ดภาษาซีพลัสพลัส วนรับค่าตัวเลข จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด โดยใช้ Stack

โค้ดภาษาซีพลัสพลัส วนรับค่าตัวเลข จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด โดยใช้ Stack
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี พลัส พลัส  ในการวนรับค่าตัวเลขจากคีย์บอร์ด เก็บค่าโดยใช้ Stack แล้วนำค่าที่ได้จาก Stack แสดงผลออกจอภาพ

ก่อนอื่นขอแนะนำหลักการหรือวิธีการทำงานของของ Stack ก่อนคร่าว ๆ โดยจำง่าย ๆ คือ เข้าก่อนออกที่หลัง  เข้าที่หลังออกก่อน

ตัวอย่างโค้ด

#include <iostream>
#include <stack>

using namespace std;

int main ()
{
	stack<int> mystack;
	int i = 0;
	int temp;

	do{
		cout << "Push number to Stack " << (i+1) << " : " ;
		cin >> temp;
		mystack.push(temp);
		i++;
	}while(i < 5);

	cout << "\n";

	while (!mystack.empty()){
		cout << "Pop number out Stack " << i << " : " << mystack.top();
		cout << "\n";
		mystack.pop();
		i--;
	}
	cout << "\n";

  return 0;
}

คำอธิบาย

  • ต้องทำการ #include <stack> ถึงจะเรียกใช้ stack ได้
  • push() คือ เพิ่มค่าเข้าไปใน Stack
  • empty() คือ เช็คว่า Stack เป็นค่าว่างหรือยัง
  • top() คือ ดูว่าค่าที่อยู่บนสุดของ Stack คืออะไร
  • pop() คือ นำค่าที่อยู่บนสุดของ Stack ออก

pop empty push stack by c++