หน้าหลัก » ตัวอย่างภาษาซี

ตัวอย่างภาษาซี

โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

ตัวอย่างนี้จะเป็นการแสดงตัวอย่างในการเขียนโปรแกรมภาษาซี เพื่อคำนวณหาพื่นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู พร้อมทั้งคำอธิบาย สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 1/2 x สูง x (ผลบวกของด้านคู่ขนาน) จะได้ A = 0.5 x height x parallel_side การทำงานของโปรแกรม เมื่อโปรแกรมเริ่มต้นจะให้กรอกค่าค... , , ,

โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่วงกลม

โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่วงกลม

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซีในการคำนวณหาพื้นที่วงกลม ตัวอย่างนี้จะเรียกใช้งานค่า π (พาย หรือ pi) จาก math.h สูตรการหาพื้นที่วงกลม พื้นที่วงกลม = พาย x รัศมี2 จะได้ A = π r2 การทำงานของโปรแกรม เริ่มต้นจะให้กรอกค่ารัศมี (Radius) เพื่อนำไปคำนวณหาพื้นที่วงกลมตามสูตร A = π r2 แล้วนำค่าที่คำนวณได้แสดงผล &nbs... , , ,

โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขจำนวนเฉพาะ 1 – 100 (Prime Number)

โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขจำนวนเฉพาะ 1 – 100 (Prime Number)

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการค้นหา ตัวเลขจำนวนเฉพาะ 1 – 100 (Prime Number)  ที่มีทั้งหมด 25 ตัว การทำงานของโปรแกรม ใช้ for เพื่อวนลูป 100 รอบ จะได้เลข 1-100 ซึ่งในแต่ละรอบ ก็จะทำการตรวจสอบว่าเป็นตัวเลขจำนวนเฉพาะ (Prime Number) หรือไม่  ถ้าเป็นตัวเลขจำนวนเฉพาะ (Prime Number) ก็จะให้แสดงผลออกจอภาพ ตั... , , ,

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลขแล้วเปรียบเทียบหาค่าที่มากที่สุด (Maximum)

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลขแล้วเปรียบเทียบหาค่าที่มากที่สุด (Maximum)

ตัวอย่างการเขียนโค้ดโปรแกรมภาษาซี รับค่าตัวเลขที่ป้อนเข้ามา จากนั้นนำมาทำการเปรียบเทียบหาค่าที่มากที่สุด (Maximum) การทำงานของโปรแกรม รับค่าตัวเลขเริ่มต้นเพื่อระบุจำนวนตัวเลขทั้งหมดที่ต้องการป้อน เพื่อนำมาเปรียบเทียบ จากนั้นทำการวนลูป เพื่อนำตัวเลขที่ป้อนเข้ามาเปรียบเทียบหาค่าที่มากที่สุด (Maximum) ... , , ,

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลขแล้วเปรียบเทียบหาค่าที่น้อยที่สุด (Minimum)

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลขแล้วเปรียบเทียบหาค่าที่น้อยที่สุด (Minimum)

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี รับค่าตัวเลขเข้ามาแล้วทำการเปรียบเทียบหาค่าที่น้อยที่สุด (Minimum) การทำงานของโปรแกรม รับค่าตัวเลขเพื่อระบุจำนวนตัวเลขที่หมดที่ต้องการนำมาเปรียบเทียบ จากนั้นทำการวนลูป เพื่อนำตัวเลขที่กรอกเข้ามาเปรียบเทียบหาค่าที่น้อยที่สุด (Minimum) เมื่อครบตามจำนวนตัวเลขที่ต้องการแล้ว ก็จ... , , ,

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 1-12 แล้วแปลงเป็นเดือน January – December

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 1-12 แล้วแปลงเป็นเดือน January – December

โค้ดโปรแกรมภาษาซี รับค่าตัวเลข 1-12 จากนั้นทำการแปลงตัวเลขเป็นชื่อเดือน January – December การทำงานของโปรแกรม รับตัวเลขที่กรอกเข้ามาเป็นชนิด int แล้วเก็บค่าไว้ในตัวแปร input จากนั้นนำค่าที่ได้ เป็น index (ตำแหน่งใน *month[]) โดยจะต้องลบด้วย 1(หนึ่ง) เนื่องจาก array ของ month เริ่มต้น index ที่... , , ,

โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขหลักสุดท้าย (Last Digit) แล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ

โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขหลักสุดท้าย (Last Digit) แล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ในการค้นหาตัวเลขหลักสุดท้าย(Last Digit) แล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ 0(Zero) – 9(Nine) การทำงานของโปรแกรม รับตัวเลขเข้ามา จากนั้นทำการค้นหาโดยใช้ While loop เพื่อนำตัวเลขที่ป้อนเข้ามา Mod(% หารเอาเศษ) ดัวย 10 แล้วลดค่าลง จนกว่าตัวเลขจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 9(Nine) แล้วนำตัว... , , ,

โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขหลักแรก (First Digit) แล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ

โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขหลักแรก (First Digit) แล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ในการค้นหาตัวเลขหลักแรกแล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ 0(Zero) – 9(Nine) การทำงานของโปรแกรม รับตัวเลขเข้ามา จากนั้นทำการค้นหาโดยจะนำตัวเลขที่ป้อนเข้ามา หาร(/) ดัวย 10 แล้วลดค่าลงเรื่อย ๆ จนกว่าตัวเลขจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 9(Nine) แล้วนำตัวเลขที่ได้เป็น index (ตำแหน่งของ *str[])... , , ,

โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง, เลขฐานแปด, เลขฐานสิบหก

โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง, เลขฐานแปด, เลขฐานสิบหก

ตัวอย่างโปรแกรมโค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง (Binary), เลขฐานแปด (Octal), เลขฐานสิบหก (Hexadecimal) จากตัวอย่างนี้ผมได้รวบรวมโค้ดจาก 3 ตัวอย่างมาเพื่อให้แสดงผลเป็นโปรแกรมเดียวนั่นคือ การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด และ การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขสิบหก ตัวอย่างโค้ด ผลล... , , , ,

โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก

โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการแปลงเลขฐานสิบ(Decimal) เป็นเลขสิบหก(Hexadecimal) ซึ่งการทำการก็คล้ายกับ การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง และ การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด  แต่ตัวหารจะเป็นเลข 16 และ เพิ่มเติมค่าเศษที่หาได้ถ้าเป็นเลข 10=A, 11=B, 12=C, 13=D, 14=E, 15=F ตัวอย่างโค้ด ผลลัพธ์... , , , ,

Page 1 of 41 2 3 4


ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA G1000 Series Printer Driver

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA G1000 Series Printer Driver

ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ Canon PIXMA G1000 series Printer Driver Ver.2.91 เป็นไดร์เวอร์สำหรับเครื่องพิม...

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon IX6700/IX6770 series Printer Driver

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon IX6700/IX6770 series Printer Driver

  ไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon IX6700 series เป็นไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับรุ่น Canon IX6770 เค...

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA G3000 series Printer Driver

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA G3000 series Printer Driver

ไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA G3000 series MP Drivers Ver. 1.01  Canon PIXMA G3000 เป็นเครื่องปร...

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA G2000 ปริ้นเตอร์แท็งก์แท้ All-In-One Printer Driver

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA G2000 ปริ้นเตอร์แท็งก์แท้ All-In-One Printer Driver

ไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA G2000 Printer Driver Ver. 1.01  Canon PIXMA G2000 เป็นเครื่องปริ้น...

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon iP2800/IP2870 Series Printer Driver

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon iP2800/IP2870 Series Printer Driver

ไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon iP2800/iP2870 series Printer Driver Ver. 2.75 สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์...

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA iP8770 series Printer Driver

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA iP8770 series Printer Driver

ไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA iP8770 series Printer Driver Version. 1.00 (Windows XP) อัพเดทล่าส...