โค้ดภาษาซี วาดรูปแปดเหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*)

โค้ดภาษาซี วาดรูปแปดเหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*)

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการวาดรูปแปดเหลี่ยม โดยรูปแปดเหลี่ยมจะแสดง/ปรับเปลี่ยนขนาดรูปตามตัวเลขที่กรอกเข้าไปในโปรแกรม ซึ่งตัวเลขที่กรอกเข้าไปจะต้องเป็นจำนวนเต็ม และเก็บไว้ในตัวแปรชนิด integer
โค้ดภาษาซี วาดรูปหกเหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*)

โค้ดภาษาซี วาดรูปหกเหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*)

โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*) และเพิ่มข้อความตรงกลางของสี่เหลี่ยม

โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*) และเพิ่มข้อความตรงกลางของสี่เหลี่ยม

โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*) ในการแสดงผล

โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*) ในการแสดงผล

โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยมด้วยแท่ง (|)

โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้แท่ง (|) ในการแสดงผล

Andoiod Studio No Android SDK found (หา SDK ไม่เจอ)

Andoiod Studio No Android SDK found (หา SDK ไม่เจอ)

เมื่อติดตั้ง Android Studio อาจจะต้องติดตั้ง Android SDK เพิ่มเติม ดังนั้น Android Studio อาจจะหา SDK ไม่เจอ เราต้องติดตั้ง Android SDK
วิธีติดตั้งโปรแกรม Android Studio

วิธีติดตั้งโปรแกรม Android Studio

วิธีติดตั้ง imagick สำหรับ XAMPP

วิธีติดตั้ง php imagick ใน XAMPP

วิธีติดตั้ง ImageMagick

วิธีติดตั้ง ImageMagick

Acrobat Reader DC 19.x A font package is required to take this action on this form.

Acrobat Reader 19.x แสดงข้อความ A font package is required to take this action on this form.