หน้าหลัก » ภาษาซีชาร์ป (C#) » โค้ดภาษา C# แปลง DateTime เป็น Long และ Short String

โค้ดภาษา C# แปลง DateTime เป็น Long และ Short String
ตัวอย่างโค้ดภาษา C# ในการแปลง DateTime ให้เป็น Long และ Short String

1. DateTime.ToString()
2. DateTime.ToLongDateString()
3. DateTime.ToLongTimeString()
4. DateTime.ToShortDateString()
5. DateTime.ToShortTimeString()
6. DateTime.ToUniversalTime()

ตัวอย่างการใช้งาน

1. DateTime.ToString() – วัน/เดือน/ปี ชั่วโมง:นาที:วินาที

DateTime.Now.ToString() // 6/7/2562 17:18:04

2. DateTime.ToLongDateString() – วัน เดือน ปี

DateTime.Now.ToLongDateString() // 6 กรกฎาคม 2562

3. DateTime.ToLongTimeString() – ชั่วโมง:นาที:วินาที

DateTime.Now.ToLongTimeString() // 17:18:04

4. DateTime.ToShortDateString() – วัน/เดือน/ปี

DateTime.Now.ToShortDateString() // 6/7/2562

5. DateTime.ToShortTimeString() – ชั่วโมง:นาที

DateTime.Now.ToShortTimeString() // 17:18

6. DateTime.ToUniversalTime() – วัน/เดือน/ปี ชั่วโมง:นาที:วินาที (เวลาสากล)

DateTime.Now.ToUniversalTime() // 6/7/2562 10:18:04

ตัวอย่างการกำหนด DateTime เอง

DateTime dt = DateTime.Parse("01/12/2562 12:50");
dt.ToString();          // 1/12/2562 12:50:00
dt.ToLongDateString();  // 1 ธันวาคม 2562
dt.ToLongTimeString();  // 12:50:00
dt.ToShortDateString(); // 1/12/2562
dt.ToShortTimeString(); // 12:50
dt.ToUniversalTime();   // 1/12/2562 5:50:00