โค้ด Python แปลงหน่วยเคลวิน(K) เป็น องศาเซลเซียส( ํC)

โค้ด Python แปลงหน่วยเคลวิน(K) เป็น องศาเซลเซียส( ํC)

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการแปลงหน่วยเคลวิน(K) เป็น องศาเซลเซียส( ํC) สูตรการแปลงหน่วยเคลวิน(K) เป็น องศาเซลเซียส( ํC) ํC = K - 273 Read more »
โค้ด Python แปลงองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) เป็นเคลวิน (K)

โค้ด Python แปลงองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) เป็นเคลวิน (K)

โค้ดภาษา Python ในการแปลงหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) เป็นเคลวิน (K) สูตรการแปลงหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) เป็นเคลวิน (K) K = (5⁄9 x ( ํF - 32)) + 273.15 Read more »
โค้ด Python แปลงองศาเซลเซียส( ํC)เป็นเคลวิน(K)

โค้ด Python แปลงองศาเซลเซียส( ํC) เป็นเคลวิน(K)

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม Python ในการแปลงหน่วยองศาเซลเซียส ( ํC) เป็นเคลวิน (K) สูตรการแปลงองศาเซลเซียส( ํC)เป็นเคลวิน(K) / K = ํC + 273 Read more »
โค้ด Python แปลงองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) เป็น องศาเซลเซียส ( ํC)

โค้ด Python แปลงองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) เป็น องศาเซลเซียส ( ํC)

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการเขียนโปรแกรมแปลงหน่วยอุณหภูมิจากองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) เป็น องศาเซลเซียส ( ํC) สูตรการแปลงองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) เป็นองศาเซลเซียส ( ํC) Read more »
โค้ด Python แปลงองศาเซลเซียส ( ํC) เป็นองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF)

โค้ด Python แปลงองศาเซลเซียส ( ํC) เป็นองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF)

ตัวอย่างโค้ด Python ในการแปลงหน่วยอุณหภูมิจากองศาเซลเซียส ( ํC) เป็นองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) สูตรการแปลงองศาเซลเซียส ( ํC) เป็นองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) Read more »
โค้ด Python ตรวจสอบตัวเลขเป็นเลขคู่หรือเลขคี่

โค้ด Python ตรวจสอบตัวเลขเป็นเลขคู่หรือเลขคี่

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มบวก แล้วตรวจสอบว่าตัวเลขที่ป้อนเข้ามานั้นเป็นเลขคู่ (even) หรือเลขคี่ (odd) Read more »