หน้าหลัก » ภาษาไพธอน (Python) » โค้ด Python แปลงองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) เป็น องศาเซลเซียส ( ํC)

โค้ด Python แปลงองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) เป็น องศาเซลเซียส ( ํC)
ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการเขียนโปรแกรมแปลงหน่วยอุณหภูมิจากองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) เป็น องศาเซลเซียส ( ํC)

สูตรการแปลงองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) เป็นองศาเซลเซียส ( ํC)

ํC = 59 x ( ํF - 32)

ตัวอย่างโค้ด

'''
 Author    : CS Developers
 Author URI: https://www.comscidev.com
 Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
'''

fahrenheit = float(input("ป้อนตัวเลขอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์( ํF) : "))
celsius = (5/9) * (fahrenheit - 32)

print(f"{fahrenheit:.2f} องศาฟาเรนไฮต์( ํF) มีค่าเท่ากับ {celsius:.2f} องศาเซลเซียส( ํC)")

อธิบายโค้ด

  1. รับค่าตัวเลขอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์( ํF) แล้วแปลงเป็น float number และเก็บไว้ในตัวแปร fahrenheit
  2. คำนวณหาองศาเซลเซียส ( ํC) ตามสูตร และเก็บไว้ในตัวแปร celsius
  3. นำค่าของ องศาฟาเรนไฮต์( ํF) ในตัวแปร fahrenheit และ องศาเซลเซียส( ํC) ในตัวแปร celsius มาแสดงผล โดยทำให้เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง (.2f)

ผลลัพธ์

โค้ด Python แปลงองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) เป็น องศาเซลเซียส ( ํC)