หน้าหลัก » ภาษาไพธอน (Python) » โค้ด Python แปลงองศาเซลเซียส( ํC) เป็นเคลวิน(K)

โค้ด Python แปลงองศาเซลเซียส( ํC) เป็นเคลวิน(K)
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม Python ในการแปลงหน่วยองศาเซลเซียส ( ํC) เป็นเคลวิน (K)

สูตรการแปลงองศาเซลเซียส( ํC)เป็นเคลวิน(K)

K =  ํC + 273

ตัวอย่างโค้ด

'''
 Author    : CS Developers
 Author URI: https://www.comscidev.com
 Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
'''

celsius = float(input("ป้อนตัวเลขอุณหภูมิองศาเซลเซียส( ํC) : "))
kelvin = celsius + 273

print(f"{celsius:.2f} องศาเซลเซียส( ํC) มีค่าเท่ากับ  {kelvin:.2f} เคลวิน(K)")

อธิบายโค้ด

  1. รับค่าตัวเลขอุณหภูมิองศาเซลเซียส( ํC) แล้วแปลงเป็น float number และเก็บไว้ในตัวแปร celsius
  2. คำนวณหาหน่วยเคลวิน(K) ตามสูตร และเก็บไว้ในตัวแปร kelvin
  3. นำค่า องศาเซลเซียส( ํC) ในตัวแปร celsius และหน่วยเคลวิน(K) ในตัวแปร kelvin มาแสดงผล โดยกำหนดให้เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง (.2f)

ผลลัพธ์

โค้ด Python แปลงองศาเซลเซียส( ํC)เป็นเคลวิน(K)