วิธีปิด-เปิด Touch Screen ของโน๊ตบุ๊ค DELL

วิธีปิด-เปิด Touch Screen ของโน๊ตบุ๊ค DELL

การปิด-เปิด Touch Screen ของโน๊ตบุ๊ค DELL ทำได้ง่ายๆ ดังนี้ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กด F2 เรื่อยๆ จนกว่าจะเข้า BIOS จากนั้นจะแสดงหน้าตั้งค่า BIOS (Settings) ให้เลือก System Configuration > Touchscreen Read more »
Keyboard Backlight เปิดตลอดเวลา

วิธีปิด-เปิด Backlight Keyboard ของโน๊ตบุ๊ค DELL

การปิด-เปิด Keyboard Backlight ของโน๊ตบุ๊ค DELL ซึ่งปกติค่าเริ่มต้น Keyboard Backlight จะกำหนดให้ปิด Backlight ประมาณ 10 วินาที หากไม่มีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งการทำงานแบบต่อสายชาร์จและแบบใช้แบตเตอรี่ Read more »