หน้าหลัก » คลังความรู้ » วิธีปิด-เปิด Backlight Keyboard ของโน๊ตบุ๊ค DELL

วิธีปิด-เปิด Backlight Keyboard ของโน๊ตบุ๊ค DELL
วิธีปิด-เปิด Keyboard Backlight ของโน๊ตบุ๊ค DELL ซึ่งปกติค่าเริ่มต้น Keyboard Backlight จะกำหนดให้ปิด Backlight ประมาณ 10 วินาที หากไม่มีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งการทำงานแบบต่อสายชาร์จและแบบใช้แบตเตอรี่

กำหนดเวลาปิด Keyboard Backlight Timeout

Keyboard Backlight สามารถกำหนดเวลาในการปิดได้ โดยจะมีตัวเลือกทั้งหมด 8 ตัวเลือก

  1. 5 วินาที
  2. 10 วินาที
  3. 15 วินาที
  4. 30 วินาที
  5. 1 นาที
  6. 5 นาที
  7. 15 นาที
  8. Never (เปิด Backlight ตลอดเวลา)

การตั้งค่าให้ Keyboard Backlight เปิดตลอดเวลา สำหรับการใช้งานสายชาร์จ (AC)

1.เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กด F2 เรื่อยๆ จนกว่าจะเข้า BIOS

2.จากนั้นจะแสดงหน้าตั้งค่า BIOS (Settings) ให้เลือก System Configuration > Keyboard Backlight Timeout on AC

3.ด้านขวาของจอจะแสดง Keyboard Backlight Timeout on AC ให้เลือก Never และกดปุ่ม Apply > OK > Exit และออกจาก BIOS เครื่องจะ restart แล้วเข้าใช้งานปกติ

Keyboard Backlight เปิดตลอดเวลา

การตั้งค่าให้ Keyboard Backlight เปิดตลอดเวลา สำหรับการใช้งานแบตเตอรี่ (Battery)

1.เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กด F2 เรื่อยๆ จนกว่าจะเข้า BIOS

2.จากนั้นจะแสดงหน้าตั้งค่า BIOS (Settings) ให้เลือก System Configuration > Keyboard Backlight Timeout on Battery

3.ด้านขวาของจอจะแสดง Keyboard Backlight Timeout on Battery ให้เลือก Never และกดปุ่ม Apply > OK > Exit และออกจาก BIOS เครื่องจะ restart แล้วเข้าใช้งานปกติ

Keyboard Backlight เปิดตลอดเวลา

การตั้งค่าให้ Keyboard Backlight มีเวลาในการปิด จะช่วยให้ประหยัดพลังงาน และควรเลือกการตั้งค่าให้เหมาะสมกับการใช้งาน