วิธีปิด-เปิด Touch Screen ของโน๊ตบุ๊ค DELL

วิธีปิด-เปิด Touch Screen ของโน๊ตบุ๊ค DELL

การปิด-เปิด Touch Screen ของโน๊ตบุ๊ค DELL ทำได้ง่ายๆ ดังนี้ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กด F2 เรื่อยๆ จนกว่าจะเข้า BIOS จากนั้นจะแสดงหน้าตั้งค่า BIOS (Settings) ให้เลือก System Configuration > Touchscreen Read more »