หน้าหลัก » คลังความรู้ » Acrobat Reader 19.x แสดงข้อความ A font package is required to take this action on this form.

Acrobat Reader 19.x แสดงข้อความ A font package is required to take this action on this form.
วิธีแก้ไข Acrobat Reader DC 19.x แสดงข้อความ A font package is required to take this action on this form.

Acrobat Reader DC 19.x A font package is required to take this action on this form.

ทำให้ไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทย เขียนภาษาไทยได้ และเวลาพิมพ์ออกเครื่องปริ้นจะได้กระดาษเปล่า ไม่มีข้อความใดๆ เลย วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว Acrobat Reader DC 19.x ทำได้ดังนี้

1.โหลด Adobe Acrobat Reader DC Font Pack สำหรับ Acrobat Reader DC version 19.x ได้จากลิงก์ด้านล่างบทความนี้

2.เมื่อดาวน์โหลดแล้วจะได้ FontPack ให้ทำการดับเบิ้ลคลิ๊ก เพื่อเปิดตัวติดตั้งขึ้นมา

Acrobat Reader DC 19.x A font package is required to take this action on this form.

3.หลังจากนั้นจะแสดงหน้าจอ Welcome to the Extended Asian Language fontpack for Adobe Acrobat Reader DC Setup ให้กดปุ่ม Next >

Acrobat Reader DC 19.x A font package is required to take this action on this form.

4.จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Type Setup ให้เลือก Complete แล้วกดปุ่ม Next >

Acrobat Reader DC 19.x A font package is required to take this action on this form.

5.จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Ready to Install the Program ให้กดปุ่ม Install

Acrobat Reader DC 19.x A font package is required to take this action on this form.

6.จากนั้นจะแสดงหน้าจอการติดตั้งให้รอสักครู่..

Acrobat Reader DC 19.x A font package is required to take this action on this form.

7.เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะแสดงหน้าจอ Setup Complete ให้กดปุ่ม Finish จากนั้นให้ลองใช้งาน Acrobat Reader DC อีกครั้ง

Acrobat Reader DC 19.x A font package is required to take this action on this form.ดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader DC Font Pack สำหรับ Acrobat Reader DC version 19.x