หน้าหลัก » ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ » วิธีปิดเครื่อง Check Point UTM-1 570 Firewall

วิธีปิดเครื่อง Check Point UTM-1 570 Firewall
วิธีปิดเครื่อง Check Point UTM-1 570 Firewall ผ่านการเชื่อมต่อแบบ Console Port

1. ต่อสาย Console ระหว่าง Check Point UTM-1 570 กับเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ตรวจสอบดูว่าเชื่อมต่อผ่าน COM Port อะไร? โดยดูได้จาก Device Manager ซึ่งสามารถเข้า Device Manager ผ่าน Run แล้วพิมพ์ devmgmt.msc จากนั้น OK

วิธีปิดเครื่อง Check Point UTM-1 570 Firewall

3. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Device Manager ให้เลื่อนลงมาตรง Ports(COM & LPT) ซึ่งในตัวอย่างใช้ COM3

วิธีปิดเครื่อง Check Point UTM-1 570 Firewall

4. จากนั้นเปิดโปรแกรม Putty ขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อไปยัง Check Point UTM-1 570 Firewall
5. จากนั้นให้เลือกการเชื่อมต่อแบบ Serial , Serial line (ที่ได้จาก Device Manager) , Speed 9600 (Putty มาให้อัตโนมัติ) เสร็จแล้วให้กด Open

วิธีปิดเครื่อง Check Point UTM-1 570 Firewall

6. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Putty ที่เชื่อมต่อ และให้ทำการ Login เข้าไปยังเครื่อง

วิธีปิดเครื่อง Check Point UTM-1 570 Firewall
7. เมื่อ Login เสร็จแล้ว ให้พิมพ์คำสั่ง shutdown จากนั้นกด Enter

วิธีปิดเครื่อง Check Point UTM-1 570 Firewall
8. จากนั้นเครื่องจะถาม Are you sure? ให้พิมพ์ y แล้วกด Enter

วิธีปิดเครื่อง Check Point UTM-1 570 Firewall
9. รอเครื่อง shutdown เป็นอันจบขึ้นตอนการปิดเครื่อง Check Point UTM-1 570 Firewall

วิธีปิดเครื่อง Check Point UTM-1 570 Firewall