หน้าหลัก » การเขียนโปรแกรม Scratch » โปรแกรม Scratch วาดรูปสามเหลี่ยม

โปรแกรม Scratch วาดรูปสามเหลี่ยม
ตัวอย่างบล็อกคำสั่งในโปรแกรม Scratch ในการวาดรูปสามเหลี่ยม โดยบล็อกคำสั่งที่ต้องใช้มีดังนี้

ตัวอย่างบล็อกคำสั่ง

โปรแกรม Scratch วาดรูปสามเหลี่ยม

อธิบายการทำงานของบล็อกคำสั่ง

1.โปรแกรมจะทำงานเมื่อกดปุ่ม
2. ลบการแสดงผลทั้งหมด
3. ลงปากกา
4. กำหนดให้มีการวนลูปทำงานจำนวน 3 รอบ (วาดเส้น 3 ครั้ง)
5. เคลื่อนที่ไปข้างหน้า จำนวน 150 ก้าว
6. หมุนตามเข็มนาฬิกา(หมุนขวา) ไปที่ 240 องศา
7. กลับไปทำซ้ำในข้อ 5 จนได้เส้นทั้งหมด 3 เส้น รวมกันเป็นรูปสามเหลี่ยม

หมายเหตุ รูปสามเหลี่ยมจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของการเคลื่อนที่

การแสดงผล

การ repeat ครั้งที่ 1 (เคลื่อนที่ 150 ก้าว แล้วหมุน 240 องศา)

โปรแกรม Scratch วาดรูปสามเหลี่ยม

การ repeat ครั้งที่ 2 ( เคลื่อนที่ 150 ก้าว แล้วหมุน 240 องศา)

โปรแกรม Scratch วาดรูปสามเหลี่ยม

การ repeat ครั้งที่ 3 ( เคลื่อนที่ 150 ก้าว แล้วหมุน 240 องศา)

โปรแกรม Scratch วาดรูปสามเหลี่ยม

เมื่อโปรแกรมจบการทำงาน repeat  ครบ 3 ครั้ง ก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยม

โปรแกรม Scratch วาดรูปสามเหลี่ยม