หน้าหลัก » การเขียนโปรแกรม Scratch » Forever (block) ในการเขียนโปรแกรม Scratch

Forever (block) ในการเขียนโปรแกรม Scratch
Forever (block) ในการเขียนโปรแกรม Scratch

Forever (block) เป็นบล็อกคำสั่งในการควบคุมการทำงานแบบวนลูป ทำให้บล็อกที่อยู่ใน Forever ทำงานซ้ำๆ ไปเรื่อยไม่รู้จบ ซึ่งจะหยุดทำงานก็ต่อเมื่อมีการกดให้หยุด หรือมีเงื่อนไขให้หยุดทำงาน

Forever() อยู่ในหมวดหมู่ของ Control Block และชนิด C, Cap Block ซึ่ง forever() มีรูปล่างคล้ายกับตัว “C” ดังนั้นสามารถนำบล็อกอื่นๆ ใส่ลงไปใน forever() ได้

ตัวอย่างการทำงานของ Forever()

ให้วัตถุหมุนไปด้านขวา โดยกำหนด step หมุนครั้งละ 20 องศา

ตัวอย่างบล็อกคำสั่ง

Forever (block) ในการเขียนโปรแกรม Scratch

การแสดงผล

Forever (block) ในการเขียนโปรแกรม Scratch

หมายเหตุ เนื่องจากเป็นภาพ .gif ทำให้ภาพแสดงไม่ smooth