หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี คำนวณหาเงินทอนและแยกจำนวนเงินทอนแต่ละชนิด

โค้ดภาษาซี คำนวณหาเงินทอนและแยกจำนวนเงินทอนแต่ละชนิด
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ในการคำนวณหาเงินทอนและแยกจำนวนเงินทอนเป็นแต่ละชนิด เพื่อให้ทราบว่าจะทอนเงินชนิดไหนจำนวนเท่าไร ตัวอย่างโค้ดภาษาซีนี้ นำโค้ดของการคำนวณการแยก/แลกเปลี่ยนเงินของจำนวนเงิน มาพัฒนาต่อยอดจากเดิม เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ได้ตามที่ต้องการ

ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม

โปรแกรมจะให้กรอกจำนวนเงินของสินค้าและจำนวนเงินที่จ่าย จากนั้นจะคำนวณหาเงินที่ต้องทอนและจำนวนเงินทอนของแต่ละชนิด เช่น

กรอกจำนวนเงินของสินค้า = 876

กรอกจำนวนเงินที่จ่าย = 1000

จะได้จำนวนเงินที่ต้องทอน = 124 บาท

โดยจะต้องทอน 100 บาท = 1 , 20 บาท = 1 และ 2 บาท = 2

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/

#include<stdio.h>

int main(){
	
	int amount;
	int paid;
	int change;

	printf("Enter amount of product : ");
	scanf("%d", &amount);
	
	printf("Enter amount of paid : ");
	scanf("%d", &paid);
	
	change = paid - amount;
	printf("\n-------------------------------");
	printf("\nChange money total : %d Baht", change);
	printf("\n-------------------------------");
	
	if(change >= 1000){
    printf("\n1000 Baht = %d ", change/1000);
    change = change % 1000;
  }
   
  if(change >= 500){
    printf("\n 500 Baht = %d", change/500);
    change = change % 500;
  }
   
  if(change >= 100){
    printf("\n 100 Baht = %d", change/100);
    change = change % 100;
  }
   
  if(change >= 50){
    printf("\n 50 Baht = %d", change/50);
    change = change % 50;
  }
   
  if(change >= 20){
    printf("\n 20 Baht = %d", change/20);
    change = change % 20;
  }
   
  if(change >= 10){
    printf("\n 10 Baht = %d", change/10);
    change = change % 10;
  }
   
  if(change >= 5){
    printf("\n  5 Baht = %d", change/5);
    change = change % 5;
  }
   
  if(change >= 2){
    printf("\n  2 Baht = %d", change/2);
    change = change % 2;
  }
   
  if(change >= 1){
    printf("\n  1 Baht = %d", change);
  }
  
	return 0;
}

ผลลัพธ์

xChangeMoney