หน้าหลัก » สมัครงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ » การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 อัตรา 19 – 28 สิงหาคม 2556

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 อัตรา 19 – 28 สิงหาคม 2556
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและขึ้นบัญชีเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ซอฟต์แวร์) 4 อัตรา
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เครือข่าย) 4 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : เดือนละ 13,410 บาท (ได้รับเงินค่าครองชีพในส่วนที่ยังไม่ถึงอัตรา 15,000 บาท)
  • วัน เวลา สถานที่รับสมัคร : เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 19 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุด http://pwa.thaijobjob.com
  • ค่าธรรมเนียมในการสมัคร : 270 บาท


ดาวน์โหลด