หน้าหลัก » คลังความรู้ » วิธีแก้ไขระบบ กยศ. e-Studentloan E1029 รหัส TOP ไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไขระบบ กยศ. e-Studentloan E1029 รหัส TOP ไม่ถูกต้อง
วิธีแก้ไขกรณีระบบ e-Studentloan แจ้ง E1029: รหัส TOP ไม่ถูกต้อง

หากพบหน้าจอที่มีข้อมูลว่างๆ แบบนี้ เมื่อเรานำ TOP มากรอก ระบบจะแจ้งว่ารหัสไม่ถูกต้อง เนื่องจากหน้าจอไม่แสดงข้อมูล Email, Mobile No, Ref ดังนั้นต้องทำการกดปุ่ม Request New TOP เพื่อขอ TOP ใหม่

หลังจากกดปุ่ม Request New TOP แล้วจะแสดงหน้าจอที่มีข้อมูลของเรา Email, Mobile No, Ref และให้นำรหัสใน SMS มาใส่ จากนั้นกดปุ่ม Confirm TOP ได้เลย