หน้าหลัก » ภาษาพีเอชพี (PHP) » Laravel Framework » Laravel เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ public เป็นโฟลเดอร์อื่น

Laravel เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ public เป็นโฟลเดอร์อื่น
วิธีกำหนดให้ path public ใน laravel เปลี่ยนจากโฟลเดอร์ public (ค่าเริ่มต้น) เป็นโฟลเดอร์อื่น เช่น public_html สามารถทำได้โดยการเพิ่มโค้ดในไฟล์ bootstrap/app.php

รูปแบบโค้ดที่เพิ่มใน boostrap/app.php

$app->bind('path.public', function() {
    return realpath(__DIR__.'/../[ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการ]');
});

ตัวอย่างเปลี่ยนโฟลเดอร์ public เป็น public_html

<?php

....

$app->bind('path.public', function() {
    return realpath(__DIR__.'/../public_html');
});

return $app;

หมายเหตุ อย่าลืมสร้างโฟลเดอร์ public_html ด้วยนะ