หน้าหลัก » เขียนโปรแกรม Microsoft .NET » วิธีลบ rules=”all” จากสร้างตารางของ GridView

วิธีลบ rules=”all” จากสร้างตารางของ GridView
เริ่มต้นของการเรียกใช้คอนโทรล GridView ใน  ASP.NET  ซึ่งเมื่อสร้างเป็นตารางจะเพิ่ม rules=”all” มาให้อัตโนมัติ  rules อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ Style ที่เราเขียนขึ้นมากำหนดรูปแบบของตาราง  อาจจะทำให้ไม่แสดงผลตาม Style ที่เราเขียน ดังนั้นวิธีการลบ rules=”all”  ใน GridView คือ

การใช้งาน

เพิ่ม GridLines=”None” ในลักษณะ(attribute) ของ GridView

ตัวอย่าง

<asp:GridView ID=”myGridView” runat=”server” GridLines=”None” >