วิธีลบ rules=”all” จากสร้างตารางของ GridView

เริ่มต้นของการเรียกใช้คอนโทรล GridView ใน ASP.NET ซึ่งเมื่อสร้างเป็นตารางจะเพิ่ม rules=”all” มาให้อัตโนมัติ rules อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ Style ที่เราเขียนขึ้นมากำหนดรูปแบบของตาราง อาจจะทำให้ไม่แสดงผลตาม Style ที่เราเขียน ดังนั้นวิธีการลบ rules=”all” ใน GridView คือ Read more »