หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข(Integer) เป็นชุด แล้วนำมาหาผลรวมของตัวเลขทั้งหมด

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข(Integer) เป็นชุด แล้วนำมาหาผลรวมของตัวเลขทั้งหมด
ตัวอย่างโจทย์ภาษาซี ในการเขียนโค้ดภาษาซีเพื่อคำนวณหาผลรวมทั้งหมดของตัวเลขชนิด (Integer) ที่กรอกเข้าไปเป็นชุดข้อมูลติดกัน

 

การทำงานของโปรแกรม

รับค่าตัวเลข(Integer) ที่พิมพ์ติดกันเป็นชุดข้อมูล (สูงสุดที่จะกรอกได้คือ 100 ตัว) หลังจากนั้นก็จะทำการวนลูปโดยใช้ For เพื่อหาค่าที่ละตำแหน่ง แล้วนำมาบวกเข้ากับตัวแปร Sum วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบตามที่เรากรอกเข้าไป เมื่อครบแล้วก็จะนำมาแสดงผล

 

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>

int main()
{
	char input[100];
	int sum;
	int i;
	
	printf(" Enter number (100 MAX): ");
	scanf("%s", &input);
	printf("\n ");
	
	for(i=0; i<100; i++){
		
		if(input[i] == '\0')
			break;
		
		sum += input[i] - '0';
	}
	
	printf("Sum total is %d", sum);
	
	printf("\n\n\n");
	return 0;
}

 

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข(Integer) เป็นชุด แล้วนำมาหาผลรวมของตัวเลขทั้งหมด