หน้าหลัก » คลังความรู้ » วิธีตั้งค่า Windows 8 เมื่อกด Grave Accent (`) แล้วไม่เปลี่ยนภาษา

วิธีตั้งค่า Windows 8 เมื่อกด Grave Accent (`) แล้วไม่เปลี่ยนภาษา
วิธีตั้งค่า Windows 8 เมื่อกด Grave Accent (`) แล้วไม่เปลี่ยนภาษา ถึงแม้เราจะตั้งค่าถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ในบางครั้ง
Grave Accent (`) ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นเรามีข้อแก้ไขเพิ่มเติมให้ตรวจสอบในเรื่องของการเปลี่ยนภาษาดังนี้

1. ให้ตรวจสอบดูว่าภาษาอังกฤษที่ใช้เป็น English (United States) หรือไม่
2. ถ้าเป็น English (United Kingdom) ให้ทำการลบแล้วเพิ่ม English (United States) เข้ามาแทน
3. ทดสอบเปลี่ยนภาษา

 

ลบ English (United Kingdom)

Windows 8 Grave Accent

เพิ่ม English (United States)

Windows 8 Grave Accent