หน้าหลัก » ข่าวไอที » กสทช.เปิดหมวด 06 ขึ้นต้นเบอร์โทรศัทพ์เคลื่อนที่ล็อตใหม่

กสทช.เปิดหมวด 06 ขึ้นต้นเบอร์โทรศัทพ์เคลื่อนที่ล็อตใหม่
กสทช.อนุมัติเลข 06 ขึ้นต้นเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่

กสทช.เปิดหมวด 06 ขึ้นต้นเบอร์โทรศัทพ์เคลื่อนที่ล็อตใหม่ในประเทศไทยแล้ว ส่งผลให้มีหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มขึ้นทันที 50 ล้านเลขหมาย

คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า ได้เตรียมนำร่างประกาศแผนเลขหมายโทรคมนาคมและร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรร และบริหารเลขหมายโทรคมนาคมที่ได้ผ่านการรับฟังความเห็นสาธารณะเรียบร้อยแล้ว ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้

สาระสำคัญของประกาศทั้ง2 ฉบับ มุ่งบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมให้มีประสิทธิ ภาพรองรับความต้องการใช้งานของประชาชนที่เพิ่มขึ้น โดยกำหนดเลขหมาย หมวด 06ให้เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือล็อตใหม่ ทำให้มีเลขหมายเพิ่มขึ้นอีก 50 ล้านเลขหมาย จากแผนเดิมที่เตรียมไว้แล้ว300 ล้านเลขหมาย ซึ่งรวมหมวด 01 ไว้ด้วย

นอกจากนี้ยังปรับปรุงเกณฑ์การคืนเลขหมายของ ผู้ประกอบการ เพื่อให้กสทช.นำเบอร์มาหมุนเวียนจัดสรรให้รายอื่นได้ โดยให้โอเปอเรเตอร์คืนเบอร์กลุ่มละ 1หมื่นเลขหมาย แบบไม่เต็มกลุ่มได้

รวมถึงให้ค่ายมือถือนำเบอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน 90 วันมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ จากเดิมต้องให้ครบ 180 วันและให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือแบบโครงข่ายเสมือน หรือ MVNO ขอรับจัดสรรเลขหมายได้โดยตรงจากกสทช. จากเดิมที่ต้องให้เจ้าของโครงข่ายขอให้ และในการขอเลขหมายใหม่จะทำได้ทันทีหากเบอร์ลอตเก่าใช้งานไปแล้ว 70%
อ้างอิงข้อมูล
shows.voicetv.co.th