ภาษา PHP

PHP ลบค่าที่ซ้ำใน Array

ตัวอย่างโค้ด PHP ในการลบค่าที่ซ้ำกันใน Array ออกโดยใช้ฟังก์ชั่น array_unique() ตัวอย่างค่าที่ซ้ำกันใน array จะทำการลบค่าที่ซ้ำกันออกให้เหลือเพียง 1 ค่าเท่านั้น ซึ่งค่าที่ถูกลบออกได้แก่ PHP, C# Read more »
โค้ดภาษาซี การรับค่ามากกว่า 1 ค่าในครั้งเดียว

โค้ดภาษาซี การรับค่ามากกว่า 1 ค่าในครั้งเดียว

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ที่เขียนเพื่อใช้ในการรับค่าหลายค่า (มากกว่า 1 ค่า) ในการป้อนข้อมูลเพียงครั้งเดียว และนำค่าที่ได้เก็บไว้ในตัวแปรต่างๆ ตามที่กำหนดแล้ว และนำค่าที่ได้แสดงผลออกจอภาพ Read more »
วิธี comment โค้ดในภาษาซี

วิธี comment โค้ดในภาษาซี

การ comment โค้ดในภาษาซี คือการบอกให้ compiler ไม่ต้องอ่านหรือประมวลผลโค้ดในบรรทัดนั้น ๆ ซึ่งนำมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น comment โค้ดที่ error ไว้ก่อน Read more »
โค้ดภาษาซี วนลูปแสดงตัวอักษร A - Z

โค้ดภาษาซี วนลูปแสดงตัวอักษร A – Z

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี เพื่อวนลูปแสดงตัวอักษร A - Z โดยใช้ลูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น for, while, do..while ซึ่ง char จะใช้ single quote (') เช่น 'a' ซึ่งค่าที่ได้จะเป็น int (เลขฐานสิบตามตาราง ASCII Code) Read more »
ภาษา PHP

PHP ขนาดไฟล์

โค้ด php ตรวจสอบว่าไฟล์มีขนาดเท่าไร สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้ฟังก์ชั่น filesize ( string $filename ) ซึ่งจะ return ค่าเป็น int ซึ่งมีขนาดเป็น byte Read more »
โค้ดภาษาซี รับตัวเลข จำนวน 10 ครั้ง แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมาก

โค้ดภาษาซี รับตัวเลข จำนวน 10 ครั้ง แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมาก

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี สำหรับการรับค่าตัวเลขจำนวน 10 ครั้ง แล้วเก็บไว้ในตัวแปร Array จากนั้นเมื่อรับค่าตัวเลขทั้งหมดแล้ว ก็จะนำมาเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปมาก และเมื่อเรียงลำดับเสร็จแล้วก็จะนำค่าที่ได้ใน Array มาแสดงผล Read more »
โค้ดภาษาซี รับตัวเลข จำนวน 10 ค่า แล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อย

โค้ดภาษาซี รับตัวเลข จำนวน 10 ครั้ง แล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อย

ตัวอย่างโค้ดภาษาซีสำหรับการรับค่าตัวเลขจำนวน 10 ครั้ง แล้วเก็บไว้ในตัวแปร Array จากนั้นเมื่อรับค่าตัวเลขทั้งหมดแล้ว ก็จะนำมาเรียงลำดับตัวเลขจากมากไปน้อย และเมื่อเรียงลำดับเสร็จแล้วก็จะนำค่าที่ได้ใน Array มาแสดงผล Read more »
โค้ดภาษาซี กลับตัวเลข หน้าไปหลัง หลังมาหน้า

โค้ดภาษาซี กลับตัวเลข หน้าไปหลัง หลังมาหน้า

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ในการกลับค่าตัวเลข จากหน้าไปหลัง หลังมาหน้า โดยใช้ลูป while ในการวนกลับค่าตัวเลขแล้วเก็บไว้ในตัวแปร reverse หากเมื่อตัวแปร number มีค่าเป็น 0 ก็จะสิ้นสุดการทำงาน จากนั้นจะนำค่าในตัวแปร reverse ไปแสดงผล Read more »
โค้ดภาษาซี อ่านไฟล์ .txt

โค้ดภาษาซี อ่านไฟล์ .txt

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการเขียนเพื่ออ่านไฟล์ .txt แล้วแสดงผลออกจอภาพ จากตัวอย่างโค้ดนี้จะเป็นการอ่าน text ไฟล์จาก D:/CSD/ReadTextFile/demo.txt Read more »
โค้ดภาษา C#

โค้ดภาษา C# แสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างโค้ดภาษา C# ในการแสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่ได้ติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยนำค่ามาจาก PrinterSettings.InstalledPrinters Read more »