หน้าหลัก » สมัครงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ » มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 1 – 31 ตุลาคม 2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 1 – 31 ตุลาคม 2556
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  เปิดรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 1 – 31 ตุลาคม 2556

รายละเอียดการรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  • กำหนดการรับสมัคร : 1-31 ตุลาคม 2556
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ : 4 พฤศจิกายน 2556
  • ค่าตอบแทน : เดือนละ 9,140 บาท และ เงินค่าครองชีพชั่วคราวแรกบรรจุเดือนละ 1,500 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
  • ระยะเวลาการจ้าง : ทำสัญญาจ้างปีต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมในการสมัคร : 200 บาท


ดาวน์โหลด