หน้าหลัก » ระบบปฏิบัติการ (OS) » Linux » วิธีแก้ไข Apache2 แสดง The Alias directive in /etc/phpmyadmin/apache.conf ใน Ubuntu

วิธีแก้ไข Apache2 แสดง The Alias directive in /etc/phpmyadmin/apache.conf ใน Ubuntu
วิธีแก้ไข Apache2 ใน Ubuntu ที่แสดงข้อความแจ้งเตือน [alias:warn]

[Fri Sep 27 16:25:04.251656 2019] [alias:warn] [pid 359] AH00671: 
The Alias directive in /etc/phpmyadmin/apache.conf at line 3 will probably
never match because it overlaps an earlier Alias.


1.ให้เปิดไฟล์ apache2.conf ขึ้นมา

nano /etc/apache2/apache2.conf


2.หลังจากเปิดไฟล์มาแล้ว เลื่อนลงไปข้างล่างสุดให้แก้เป็น

#Include /etc/phpmyadmin/apache.conf


3.จากนั้น restart apache2

service apache2 restartอ้างอิงข้อมูล
stackoverflow.com