วิธีสร้าง UML sequence diagram ใน Microsoft Office Visio 2007

วันที่ : 21 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ระบบปฏิบัติการ (OS)

หน้าหลัก » ระบบปฏิบัติการ (OS) » วิธีสร้าง UML sequence diagram ใน Microsoft Office Visio 2007วิธีสร้าง UML sequence diagram ใน Microsoft Office Visio 2007

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Office Visio 2007 ขึ้นมา

2. เลือก เมนู Software and Database  จากนั้นเลือก  UML Model Diagram

UML sequence diagram Microsoft Visio 2007

3. กดปุ่ม Create

UML sequence diagram Microsoft Visio 2007

4. เลือก เมนู UML Sequence(Metric)

UML sequence diagram Microsoft Visio 2007

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถสร้าง UML sequence diagram ได้ตามที่เราต้องการ…


shortlink :


ค้นหา..


New Posts