หน้าหลัก » คลังความรู้ » วิธีสร้าง UML sequence diagram ใน Microsoft Office Visio 2007

วิธีสร้าง UML sequence diagram ใน Microsoft Office Visio 2007
วิธีสร้าง UML sequence diagram ใน Microsoft Office Visio 2007

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Office Visio 2007 ขึ้นมา

2. เลือก เมนู Software and Database  จากนั้นเลือก  UML Model Diagram

UML sequence diagram Microsoft Visio 2007

3. กดปุ่ม Create

UML sequence diagram Microsoft Visio 2007

4. เลือก เมนู UML Sequence(Metric)

UML sequence diagram Microsoft Visio 2007

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถสร้าง UML sequence diagram ได้ตามที่เราต้องการ…