หน้าหลัก » เอสคิวแอล (SQL) » วิธีตั้งค่า Microsoft SQL Server ให้ Edit TOP ได้มากกว่า 200 แถว

วิธีตั้งค่า Microsoft SQL Server ให้ Edit TOP ได้มากกว่า 200 แถว
โดยค่าเริ่มต้นของ Microsoft SQL Server จะกำหนดค่า Edit Top ไว้แค่ 200 และ Select 1000 เท่านั้น แต่ถ้าหากต้องการให้ Edit ได้มากกว่า 200 Rows  เราก็มีวิธีตั้งค่า Microsoft SQL Server ให้ดังตัวอย่างการตั้งค่าด้านล่างนี้

1.  เลือกเมนู Tools -> Options

microsoft sql server edit top 200 rows

2. จะแสดงหน้าจอ Options ให้เลือกเมนู SQL Server Object Explorer

microsoft sql server edit top 200 rows

  • ถ้าต้องการให้ Edit ได้มากกว่า 200 rows ให้เปลี่ยนค่า Value for Edit Top<n> Rows command เป็นเลขที่ต้องการ
  • ถ้าต้องการให้ Select ได้มากกว่า 1000 rows ให้เปลี่ยนค่า Value for Select Top<n> Rows command เป็นเลขที่ต้องการ

เมื่อตั้งค่าเสร็จ เราก็จะสามารถ Edit Top Rows ได้มากกว่า 200
microsoft sql server edit top 200 rows