หน้าหลัก » ภาษาซีชาร์ป (C#) » โค้ด C# สูตรคูณ แบบรับตัวเลข

โค้ด C# สูตรคูณ แบบรับตัวเลข
ตัวอย่างโค้ดสูตรคูณ ภาษาซีชาร์ป (C#) แบบป้อนแม่สูตรคูณตามที่เราต้องการ

ตัวอย่างโค้ด :


using System;

namespace ComSciDev.Com.CSharp.MultiplicationOne
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Input number : ");
      //รับค่าตัวเลขที่ป้อนเข้าไป
      int mul = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine();
      
      //วน 12 รอบเพื่อแสดงผลลัพธ์
      for (int i = 1; i <= 12; i++)
      {
        Console.WriteLine(" " + mul + " x " + i + " = " + mul * i);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

สูตร คูณ c#