หน้าหลัก » วีดีโอ » แนะนำ Elementary OS “Luna”

แนะนำ Elementary OS “Luna”
Elementary OS “Luna” เป็นระบบปฏิบัติการใหม่ซึ่งพัฒนามาจาก Linux บนพื้นฐานของอูบุนตู (Ubuntu) รูปแบบเป็น Open source เริ่มปล่อยให้ดาวน์โหลดใช้วันที่ 31 มีนาคม 2011 2 ปีที่ผ่านมา แพลตฟอร์มที่สนับสนุน มีทั้ง 32Bit และ 64Bit การอนุญาตเป็นไปตาม GNU GPL และอื่น ๆ อีกมากมายใบอนุญาตซอฟต์แวร์ฟรีดาวน์โหลด