หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด

โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ในการแปลงเลขฐานสิบ (Decimal) เป็น เลขฐานแปด (Octal) ซึ่งการทำงานก็คล้ายกับการแปลงเลขฐานสิบ (Decimal) เป็นเลขฐานสอง (Binary) เพียงแต่ตัวหารจะเป็นเลข 8

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{
	int dec;
	int octal[100];
	int i=0, j;
	
	printf(" Input Decimal value : ");
	
	scanf("%d", &dec);
	
	do{
		octal[i] = dec % 8;
		dec /= 8;
		i++;	
	}while(dec > 0);
	
	printf("\n Octal value is ");
	
	for(j = i - 1; j >= 0; j--)
	{
		printf("%d", octal[j]);	
	}
	
	return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด