หน้าหลัก » คลังความรู้ » วิธีเปิดใช้งาน CPU PAE/NX ของ Oracle VM VirtualBox

วิธีเปิดใช้งาน CPU PAE/NX ของ Oracle VM VirtualBox
 วิธีเปิดการใช้งาน CPU PAE/NX ของ Oracle VM VirtualBox

 

สำหรับการติดตั้ง OS ใน Oracle VM VirtualBox บาง OS ต้องทำการเปิดใช้งาน CPU PAE/NX ถึงจะสามารถ Boot เพื่อติดตั้ง OS ได้ ถ้าไม่อย่างนั้นจะขึ้นข้อความว่า

This kernel requires the following features not prestnt on the CPU: pae
Unable to boot – please use a kernel appropriate for your CPU.

วิธีแก้ไข

เราจะต้องทำการเปิดใช้งาน CPU PAE/NX ของ Oracle VM VirtualBox ก่อนซึ่งมีขึ้นตอนดังนี้

1. เลือก Virtual Machine จากนั้นคลิ๊กขวา เพื่อเลือกเมนู Settings..

virtualbox-enable-pae-nx-2
2. จะมีหน้าต่าง Settings ให้เลือกเมนู System จากนั้นเลือกแท็ป Processor
3. ตรง Extended Features ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่  Enable PAE/NX

 วิธีเปิดการใช้งาน CPU PAE/NX ของ Oracle VM VirtualBox

4. จากนั้นให้ทำการ Start Virtual Machine ใหม่อีกครั้ง