หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี ตรวจสอบตัวเลขว่าเป็นเลขคู่ (even) หรือเลขคี่ (odd)

โค้ดภาษาซี ตรวจสอบตัวเลขว่าเป็นเลขคู่ (even) หรือเลขคี่ (odd)
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการตรวจสอบว่าตัวที่เลขที่กรอกเข้าไปนั้นเป็น ตัวเลขคู่ (even) หรือ เลขคี่ (odd) จากนั้นแสดงข้อความออกทางจอภาพตามเงื่อนไขที่ถูกต้อง ซึ่งหลักการของโค้ดก็ง่ายๆนะครับ ตัวเลขที่ %(Mod) ด้วย 2 (หารเอาเศษ) แล้วมีค่าเท่ากับ 0 นั้นคือเลขคู่(even)  นอกเหนือจากนี้ให้เป็นเลขคี่(odd) ครับ

 

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main(){

	int number;
	
	printf("\n Enter number for check : ");
	
	scanf("%d", &number);
	
	if(number % 2 == 0){
		printf("\n %d is even number\n\n", number);
	}
	else{
		printf("\n %d is odd number\n\n", number);
	}
	
	return 0;
}

ผลลัพธ์

1. แสดงผลเป็นเลขคู่ (even)

โค้ดภาษาซี ตรวจสอบตัวเลขว่าเป็นเลขคู่ (even) หรือเลขคี่ (odd)

 

2. แสดงผลเป็นเลขคี่ (odd)

โค้ดภาษาซี ตรวจสอบตัวเลขว่าเป็นเลขคู่ (even) หรือเลขคี่ (odd)