หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี ตรวจสอบตัวเลขว่าเป็นเลขคู่ (even) หรือเลขคี่ (odd)

โค้ดภาษาซี ตรวจสอบตัวเลขว่าเป็นเลขคู่ (even) หรือเลขคี่ (odd)
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการตรวจสอบว่าตัวที่เลขที่กรอกเข้าไปนั้นเป็น ตัวเลขคู่ (even) หรือ เลขคี่ (odd) จากนั้นแสดงข้อความออกทางจอภาพตามเงื่อนไขที่ถูกต้อง ซึ่งหลักการของโค้ดก็ง่ายๆนะครับ ตัวเลขที่ %(Mod) ด้วย 2 (หารเอาเศษ) แล้วมีค่าเท่ากับ 0 นั้นคือเลขคู่(even)  นอกเหนือจากนี้ให้เป็นเลขคี่(odd)

ตัวอย่าง Flowchart

โค้ดภาษาซี ตรวจสอบตัวเลขว่าเป็นเลขคู่ (even) หรือเลขคี่ (odd)

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>
 
int main(){
 
  int number;
   
  printf("\n Enter number for check : ");
   
  scanf("%d", &number);
   
  if(number % 2 == 0){
    printf("\n %d is even number\n\n", number);
  }
  else{
    printf("\n %d is odd number\n\n", number);
  }
   
  return 0;
}

ผลลัพธ์

1. แสดงผลเป็นเลขคู่ (even)

โค้ดภาษาซี ตรวจสอบตัวเลขว่าเป็นเลขคู่ (even) หรือเลขคี่ (odd)

2. แสดงผลเป็นเลขคี่ (odd)

โค้ดภาษาซี ตรวจสอบตัวเลขว่าเป็นเลขคู่ (even) หรือเลขคี่ (odd)