หน้าหลัก » คลังความรู้ » วิธีแก้ปัญหา Microsoft Word 2013 has stoped working (Proofing)

วิธีแก้ปัญหา Microsoft Word 2013 has stoped working (Proofing)
Microsoft Word 2013 มีหลายกรณีที่ทำให้เกิด Microsoft Word has stoped working ในบทความนี้จะยกตัวอย่างของปัญหาในเรื่องของการตรวจสอบการสะกดคำ (Proofing) ซึ่งทำให้เกิด Microsoft Word has stoped working

วิธีแก้ไข Microsoft Word has stoped working

 1. เปิด Microsoft Word 2013
 2. เลือกเมนู FILE > Options  จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Word Options
 3. ให้เลือกเมนู Proofing  จากนั้นด้านขวาให้เลือนลงไปยัง When  correcting spelling and grammar in word
 4. ให้เอาเครื่องหมายถูก [ / ] ในกลุ่มนี้ออก
  • Check spelling as you type
  • Mark grammar errors as you type
  • Frequently confuesd words
  • Check grammar with spelling

 

Microsoft Word 2013 has stoped working

 

หมายเหตุ ข้อเสียของวิธีนี้จะไม่สามารถใช้งาน Proofing ทำให้ไม่รู้ว่าคำที่พิมพ์ไปนั้นถูกหรือผิด เพราะไม่แสดงเส้นสีแดงใต้คำที่พิมพ์ผิด