หน้าหลัก » ดาวน์โหลด » โปรแกรม » ดาวน์โหลดโปรแกรม AC3Filter

ดาวน์โหลดโปรแกรม AC3Filter
AC3Filter Download

AC3Filter คือโปรแกรมถอดรหัสเสียงที่มีคุณคุณภาพสูง จะช่วยให้โปรแกรมเล่นสื่อในการเล่นภาพยนตร์ด้วยเสียงแบบ AC3, DTS และช่วยให้โปรแกรมเล่นสื่อ เช่น GOM แก้ไขปัญหามีภาพแต่ไม่มีเสียงได้ เพราะ GOM ไม่มี codec ที่รองรับ AC3 หรือ DTS ดังนั้นจะต้องติดตั้ง  AC3Filter เพิ่มเติม

ตัวอย่าง GOM  Find Codec

GOM ไม่สามารถถอดรหัสเสียงแบบ AC3 หรือ DTS ทำให้มีแต่ภาพไม่มีเสียง

GOM FindCodec Ac3/DTS

ข้อมูลของไฟล์

  • ไฟล์ : ac3filter_2_6_0b.exe
  • เวอร์ชั่น : 2.6.0b (5/4/2013)
  • ขนาด : 3.99 MB