หน้าหลัก » สมัครงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ » มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา 17 – 31 สิงหาคม 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา 17 – 31 สิงหาคม 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  • ค่าตอบแทน : เดือนละ 12,840 บาท
  • วัน เวลา สถานที่รับสมัคร : สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 15.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • ค่าธรรมเนียมในการสมัคร : 200 บาท


ดาวน์โหลด