หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี แสดงรูปสามเหลี่ยม โดยเรียงจากเลข 1 – 10

โค้ดภาษาซี แสดงรูปสามเหลี่ยม โดยเรียงจากเลข 1 – 10
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ที่เรียงตัวเลขจาก 1 – 10 เป็นรูปสามเหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{
	int n = 10;
	int c = 1;
	int r = n;
	int line = 0;
	int i, j;

	//ค้นหาจำนวนบรรทัด
	for(i = 0; i < r; i++)
	{
		for(j = 0; j <= i; j++)
		{
			r--;	
		}	
		line++;
	}
	
	for(i = 0; i < n; i++)
	{
		line--;
		for(j = 0; j < line; j++)
		{
			printf(" ");
		}
			
		for(j = 0; j <= i; j++)
		{
			printf("%d ", c);
			c++;
			n--;
		}
		printf("\n");
	}
	return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี แสดงรูปสามเหลี่ยม

ผลลัพธ์

เมื่อเปลี่ยนค่าตัวแปร n = 6
โค้ดภาษาซี แสดงรูปสามเหลี่ยม