หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม ด้วยลูป for

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม ด้วยลูป for
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ที่แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยมด้วยลูป for

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/

#include <stdio.h>

int main()
{	
	int loop = 9; 
	int i;
	int j;
	int sloop;
	
    for(i = 1; i <= loop; i++){
    	
		sloop = loop-i;
		
		for(j = 1; j <= sloop; j++ ){
			printf(" ");
		}
		
		for(j = 1; j <= loop-sloop; j++){
			printf("%d", j);
		}
		
		for(j = loop-sloop-1; j >= 1; j--){
			printf("%d", j);
		}
		
		printf("\n");
	}
    
	return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม ด้วยลูป for