หน้าหลัก » ดาวน์โหลด » โปรแกรม » ดาวน์โหลดโปรแกรม Notepad++

ดาวน์โหลดโปรแกรม Notepad++
Notepad++ เป็นโปรแกรม Text-Editor ที่ใช้ในการเขียนโค้ดโปรแกรม และยังดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี Notepad++ เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของนักพัฒนาโปรแกรมที่เลือกใช้ เพราะ Notepad++ สามารถรองรับการใช้งานได้หลายภาษา เช่น C, C#, PHP, C++, JSP, HTML และภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย

Notepad++ ใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows การใช้งานจะเป็นไปตาม GPL License

download notepad++

คุณสมบัติ

 • Syntax Highlighting and Syntax Folding
 • User Defined Syntax Highlighting and Folding: screenshot 1, screenshot 2, screenshot 3 and screenshot 4
 • PCRE (Perl Compatible Regular Expression) Search/Replace
 • GUI entirely customizable: minimalist, tab with close button, multi-line tab, vertical tab and vertical document list
 • Document Map
 • Auto-completion: Word completion, Function completion and  Function parameters hint
 • Multi-Document (Tab interface)
 • Multi-View
 • WYSIWYG (Printing)
 • Zoom in and zoom out
 • Multi-Language environment supported
 • Bookmark
 • Macro recording and playback
 • Launch with different arguments


ดาวน์โหลด