หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม มุมบนหันไปด้านขวา ด้วยลูป for

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม มุมบนหันไปด้านขวา ด้วยลูป for
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ที่แสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม มุมบนหันไปด้านขวา ด้วยลูป for

ตัวอย่างโค้ด


/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/

#include <stdio.h>

int main()
{	
	int loop = 9;
	int i;
	int j;
	
	for(i = 1; i <= loop; i++)
	{
		for(j = 1; j <= i; j++){
			printf("%d", j);
		}
		printf("\n");
	}
	
	for(i = loop-1; i >= 1; i--)
	{
		for(j = 1; j <= i; j++){
			printf("%d", j);
		}
		printf("\n");
	}
    
	return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม มุมบนหันไปด้านขวา ด้วยลูป for