โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข เป็นรูป \ (backslash) ด้วยลูป for

วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2558

หมวดหมู่ : ภาษาซี (C)

หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข เป็นรูป \ (backslash) ด้วยลูป forตัวอย่างโค้ดโปรแกรมที่สร้างขึ้นด้วยภาษาซี แสดงตัวเลขซึ่งเป็นรูป \ (backslash) เรียงจาก 1 – 9 โดยการใช้ลูป for

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : http://www.facebook.com/compscidev
 ***************************************************/

#include <stdio.h>

int main()
{    
    int loop = 9; 
    int i;
    int sloop;
    
    for(i = 1; i <= loop; i++){
                
        for(sloop = 1; sloop < i; sloop++){
            printf(" ");
        }
        
        printf("%d\n", i);    
    }
    
    return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

สามารถแสดงตัวเลขที่มากขึ้น โดยเพิ่มค่าให้กับตัวแปร loop = 9 เป็นตัวเลขที่ต้องการได้

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข เป็นรูป backslash ด้วยลูป for

 


shortlink :


ค้นหา..


New Posts