หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข เป็นรูป \ (backslash) ด้วยลูป for

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข เป็นรูป \ (backslash) ด้วยลูป for
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมที่สร้างขึ้นด้วยภาษาซี แสดงตัวเลขซึ่งเป็นรูป \ (backslash) เรียงจาก 1 – 9 โดยการใช้ลูป for

ตัวอย่าง Flowchart

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข เป็นรูป \ (backslash) ด้วยลูป for

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>
 
int main()
{  
  int loop = 9; 
  int i;
  int sloop;
   
  for(i = 1; i <= loop; i++){
         
    for(sloop = 1; sloop < i; sloop++){
      printf(" ");
    }
     
    printf("%d\n", i);  
  }
   
  return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

สามารถแสดงตัวเลขที่มากขึ้น โดยเพิ่มค่าให้กับตัวแปร loop = 9 เป็นตัวเลขที่ต้องการได้

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข เป็นรูป backslash ด้วยลูป for