หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบหลังคาด้วยลูป for

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบหลังคาด้วยลูป for
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาซี แสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบหลังคาโดยใช้ลูป for

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/

#include <stdio.h>

int main()
{	
	int loop = 9; 
	int i;
	int j;
	int sloop;
	
    for(i = 1; i <= loop; i++){
    	
		sloop = loop-i;
		
		for(j = 1; j <= sloop; j++ ){
			printf(" ");
		}
		printf("%d", i);
		
		if(i == 1){
			printf("\n");
			continue;
		}
		
		sloop = (i*2)-1;
		
		for(j = 2; j < sloop; j++ ){
			printf(" ");
		}
		
		printf("%d\n", i);
	}
    
	return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบหลังคาด้วยลูป for