หน้าหลัก » คลังความรู้ » Android Studio ไม่สามารถรัน App บน Genymotion

Android Studio ไม่สามารถรัน App บน Genymotion
เมื่อเขียน app บน android studio แล้วต้องการรันผ่านโปรแกรม Genymotion แต่ไม่สามารถติดตั้ง app ลงบน Genymotion

และขึ้นว่า  Failure : INSTALL_FAILED_CPU_ABI_INCOMPATIBLE

INSTALL_FAILED_CPU_ABI_INCOMPATIBLE

ให้ดำเนินการแก้ไขดังนี้

  • โหลด ARM Translation Installer (ดาวน์โหลด)
  • เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะได้ Genymotion-ARM-Translation_v1.1.zip
  • ให้ทำการลาก Genymotion-ARM-Translation_v1.1.zip แล้วไปปล่อยลง AVD ของ Genymotion เพื่อทำการติดตั้ง
  • เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ทำการปิด AVD ของ Genymotion แล้วเปิดใหม่

 

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถรัน app ไปยัง Genymotion ได้แล้ว