หน้าหลัก » รายงาน Crystal Report » วิธีตั้งค่า Crystal Report ให้ขึ้นบรรทัดใหม่

วิธีตั้งค่า Crystal Report ให้ขึ้นบรรทัดใหม่
หากการออกแบบ Crystal Report อยู่ในขอบเขตที่จำกัด มักจะเจอปัญหากับการแสดงผลข้อความไม่ครบ

Crystal report ตัดขึ้นบรรทัดใหม่

เช่น ข้อความที่ต้องการให้แสดง คือ “วิธีการตั้งค่า Crystal Report ให้ตัดขึ้นบรรทัดใหม่ หากคอลัมน์ที่เราออกแบบไว้ไม่พอสำหรับแสดงข้อความ” แต่เมื่อแสดงผลจะได้ดังรูป

Crystal Report Wrap Text

ดังนั้นวิธีการตั้งค่า Crystal Report ให้ตัดขึ้นบรรมทัดใหม่ หากคอลัมน์ที่เราออกแบบไว้ไม่พอสำหรับแสดงข้อความทำได้ดังนี้

1. คลิ๊กขวาที่ Object ที่เราต้องการให้มีการตัดขึ้นบรรทัดใหม่ เลือก Format Object

Crystal report ตัดขึ้นบรรทัดใหม่

 

2. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Format Editor  ให้คลิ๊กเลือก Can Grow และป้อนตัวเลขลงไปในช่อง Maximun number of lines:

(0 คือไม่จำกัดจำนวนบรรทัดที่ข้อความสามารถตัดขึ้นบรรทัดใหม่ได้) หากต้องการให้ตัดขึ้นบรรทัดใหม่แค่ 2 บรรทัด ก็ป้อนเลข 2 ลงในช่องนั้น

Crystal report ตัดขึ้นบรรทัดใหม่

จากนั้นก็กดปุ่ม OK

3. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว และทำการทดสอบจะได้ผลลัพธ์ดังนี้

Crystal report ตัดขึ้นบรรทัดใหม่