หน้าหลัก » ข่าวไอที » 10 ประเทศที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยสูงสุดในโลก ไตรมาสแรกของปี 2013

10 ประเทศที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยสูงสุดในโลก ไตรมาสแรกของปี 2013
อันดับความเร็วอินเตอร์เน็ต 2013

  • 1. เกาหลีใต้ โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 14.2 Mbps
  • 2. ญี่ปุ่น โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 11.7 Mbps
  • 3. ฮ่องกง โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10.9 Mbps
  • 4. สวิสเซอร์แลนด์ โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10.1 Mbps
  • 5. เนเธอร์แลนด์ โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 9.9 Mbps
  • 6. ลัตเวีย โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 9.8 Mbps
  • 7. เช็ก โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 9.6 Mbps
  • 8. สวีเดน โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 8.9 Mbps
  • 9. อเมริกา โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 8.6 Mbps
  • 10. เดนมาร์ค โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 8.2 Mbps

โดยรวมค่าเฉลี่ยของความเร็วอินเทอร์เน็ตทั่วโลกจะอยู่ที่ 3.1 Mbps ซึ่งผ่าน 3 Mbsp เป็นครั้งแรก
อ้างอิงข้อมูล
www.statista.com