หน้าหลัก » ภาษาจาวาสคริป (JS) » โค้ด JavaScript ในการรีเฟรชหน้าเว็บเพจ ทุก 1 วินาที

โค้ด JavaScript ในการรีเฟรชหน้าเว็บเพจ ทุก 1 วินาที
ตัวอย่างโค้ด JavaScript ที่ใช้ในการรีเฟรชหน้าเว็บทุก 1 วินาที สามารถทำได้ดังนี้

ในตัวอย่างจะใช้ฟังก์ชั่น setTimeout() เพื่อกำหนดเวลาในการรีเฟรชหน้า

การใช้งาน setTimeout(code, delay)
code คือ เขียนโค้ดเพื่อกำหนดการทำงาน
delay คือ กำหนดเวลา Timeout (1 วินาที = 1000)

ตัวอย่างที่ 1

<script>
	setTimeout(function(){
		window.location.reload();
	},1000);
</script>

ตัวอย่างที่ 2

<script>
	setTimeout(function(){
		window.location.href = window.location.href;
	},1000);
</script>

ตัวอย่างที่ 3

<script>
	setTimeout(function(){
		window.history.go(0);
	},1000);
</script>