หน้าหลัก » คลังความรู้ » วิธีตรวจสอบ Windows รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต

วิธีตรวจสอบ Windows รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต
windows 32bit 64bit

วิธีตรวจสอบ Windows รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต

คำว่า 32 บิต และ 64 บิต หมายถึง วิธีการที่ตัวประมวลผลของคอมพิวเตอร์(CPU) ทำการจัดการเกี่ยวกับข้อมูล รุ่นที่เป็น 64 บิต จะสามารถจัดการกับหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่ารุ่นที่เป็น 32 บิต ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อตรวจอสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต และใช้ Windows รุ่นใด

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

 • คลิก เริ่ม(Start) คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน(My Computer) แล้วคลิก คุณสมบัติ(Properites)
  • ถ้ามี “รุ่น x64” แสดงอยู่ภายใต้ ระบบ แสดงว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP รุ่น 64 บิต
  • ถ้าคุณไม่เห็น “รุ่น x64” แสดงอยู่ภายใต้ ระบบ แสดงว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP รุ่น 32 บิต

  รุ่นของ Windows XP ที่คุณกำลังใช้อยู่จะปรากฏภายใต้ ระบบ ที่อยู่ใกล้ด้านบนของหน้าต่าง

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows 7

 • คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์(Computer) แล้วคลิก คุณสมบัติ(Properties)
  • ถ้า “ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต” แสดงในรายการถัดจาก ชนิดระบบ(System Type) แสดงว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista รุ่น 32 บิต หรือ Windows 7
  • ถ้า “ระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต” แสดงในรายการถัดจาก ชนิดระบบ(System Type) แสดงว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista รุ่น 64 บิต หรือ Windows 7

  รุ่นของ Windows Vista หรือ Windows 7 ที่คุณกำลังใช้งานจะปรากฏภายใต้รุ่นของ Windows ที่อยู่ใกล้ด้านบนของหน้าต่าง