หน้าหลัก » วีดีโอ » แนะนำให้รู้จักกับ Node.js

แนะนำให้รู้จักกับ Node.js
เบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้อของ Node.js ระหว่างการนำเสนอผมกล่าวถึงทวีตของโครงการ Node.js ซึ่งเกี่ยวข้องกับ App jQuery ทวีตพร้อมกับตัวอย่างโค้ดเบื้องต้น